School

Wetenschap en Techniek

OBS ’t Montferland is een vindplaats school voor wetenschap en techniek. Jaarlijks worden in Gelderland ruim 20.000 kinderen geboren. Dat betekent dat er in onze regio zo’n 250.000 kinderen wonen van nul t/m de basisschoolleeftijd. Samen een onvoorstelbare schat aan...
Meer informatie

Academische Opleidingsschool

Een academische opleidingsschool, zoals OBS ’t Montferland, heeft een samenwerkingsverband afgesproken tussen opleidingsinstituten en universiteiten, waarbij opleiden, innoveren en onderzoeken op de werkplek centraal staan. Zowel zittende als aanstaande leraren onderzoeken, innoveren en worden op verschillende manieren opgeleid. Doelstelling is...
Meer informatie

Notenvrije school

Zieke kinderen en kinderen met een beperking zijn welkom op onze school. Op school zit een aantal kinderen met anafylaxie, dit is een ernstige vorm van allergie, vooral voor pinda’s en noten. De school moet toegerust zijn om deze kinderen...
Meer informatie

Continurooster

OBS ’t Montferland heeft vanaf 24 augustus 2015 een continurooster. Dit wil zeggen, dat alle kinderen op school eten en pauzeren. Het eten gebeurt in de klas onder begeleiding van de eigen leerkracht. De schooltijden met het continurooster zijn als volgt:...
Meer informatie

Voor- en Naschoolse Opvang

Wilt u opvang voor uw kind vóór schooltijd en/of naschooltijd dan kunt u contact opnemen met Kinderopvang Humankind...
Meer informatie

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl