MR

Wat doet de medezeggenschapsraad?

Zoals alle andere scholen in Nederland, kent onze school een medezeggenschapsraad (MR),w aarin zowel leerkrachten als ouders vertegenwoordigd zijn.
De medezeggenschapsraad oefent invloed uit op de gang van zaken binnen de school door mee te denken en beslissen over beleid en beheer.

Onderwerpen in dit kader zijn bijvoorbeeld:

  • de schooltijden;
  • de indeling van de groepen;
  • de besteding van gelden;
  • arbeidsomstandigheden;
  • personele ontwikkelingen.

Daarnaast kan de MR zelf relevante onderwerpen aan de orde stellen, die voor de kinderen en de school van belang zijn. Kortom: lid zijn van de MR biedt de gelegenheid mee te denk en beslissen over wat er op OBS 't Montferland gebeurt.

Leden

Oudergeleding:
Voorzitter Danny Notten: 0611604487
Frank Thuis
Yvette Uiterwijk-Damen

Leerkrachtgeleding:
Joke de Vries
Nathalie te Pas
Annet Duitshof

Contact kunt u opnemen via:
mr.montferland@paraatscholen.nl

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl